National Tetchnical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute International office Faculty of Physics and Mathematics

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Міжнародний офіс Фізико-математичного факультету

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Перелік навчальних спеціальностей і ступенів, за якими готують фахівців кафедри

e-mail Друк PDF

Факультет здійснює підготовку за напрямами та спеціальностями:

 • Бакалаврат: 104 Фізика та астрономія, 111 Математика
 • Магістр: 104 Фізика та астрономія, 111 Математика
  • Освітніі рівні:

   • Бакалавр фізики та астрономії
   • Бакалавр математики
   • Магістр фізики та астрономії
   • Магістр математики
   • Доктор філософії
 • МАТЕМАТИКА

Випускаючі кафедри:

Загальні кафедри:

Ведеться підготовка спеціалістів з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки, побудови та розрахунку математичних моделей комерційних, фінансових структур та фізичних явищ. Студенти мають можливість оволодіти комп'ютерним моделюванням фізичних процесів; синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та динамічного хаосу; теорією нелінійних явищ; вивчити модель динаміки фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часу; ймовірнісно-статистичні ідеї та методи стохастичного числення під час аналізу ринкового ризику; проблеми розробки математично-алгоритмічного забезпечення інформаційних систем страхування.

Страхова та фiнансова математика

Магістерська програма «Страхова i фiнансова математика» включена до спеціальності 111 «Математика» у 2014 році при кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ.


Основні спецкурси:

 • Математична теорія ризиків,
 • Математичні моделі економіки,
 • Ціноутворення та хеджування фінансових інструментів,
 • Стохастичні моделі страхування,
 • Основи стохастичного страхування рухомого майна.


Спеціалізацію можна співставити з такими магістерськими програмами університетів США та Європи як:
-Insurance and Risk Management;
-Actuarial Science / Actuarial Management;
-Financial Engineering / Quantitative Finance.

ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Випускаючи кафедри:

Загальні кафедри:

На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики – від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів математичного та комп'ютерного моделювання, а також з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки. Студенти мають можливість оволодіти: передовими методами комп'ютерного моделювання фізичних процесів; методами та засобами наукового експерименту; основами методами обчислювальної фізики, синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та основами динамічного хаосу; теорією нелінійних явищ; засадами моделі, що описує динаміку фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часів. 

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:

 • нанотехнології;
 • фізика твердого тіла;
 • теорія хаосу та нелінійних явищ;
 • фізика магнітних явищ;
 • теоретична фізика;
 • методи квантової хімії для обчислення динаміки складних молекул;
 • чисельні методи визначення оптимальних режимів керованого синтезу наночастинок та поверхонь з бажаною морфологією;
 • методи стабілізації сигналу при оптичних комунікаціях в турбулентній зоні;
 • спектроскопія плівок та нанорозмірних композитів на основі кремнієво-органічних полімерів.


За спеціальністю “Фізика” здійснюється фундаментальна підготовка з основних напрямів сучасної фізики: фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, фізика фазових перетворень, теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок.
Магістерські дослідження студентів відповідають найновішим напрямам розвитку експериментальної та теоретичної фізики: нанотехнологія, астрофізика, фізика твердого тіла, теорія магнетизму, інформаційні технології у фізиці, фізика напівпровідників, оптика.

Останнє оновлення на Четвер, 28 травня 2020, 11:17