National Tetchnical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute International office Faculty of Physics and Mathematics

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Міжнародний офіс Фізико-математичного факультету

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Напрями наукових досліджень

e-mail Друк PDF

Науковими приоритетами ФМФ є:

 • Інформаційні та комунікаційні технологі
 • Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології
 • Транспорт (включаючи аеронавтики)

Вчені факультету проводять дослідження з такої тематики:

 • „Дослідження актуальних проблем теорії випадкових процесів, математичного аналізу та крайових задач математичної фізики”
 • “Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв’язку”
 • “Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт”
 • “Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу”
 • “Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва”
 • „Розробка оптичних методів і засобів вимірювання концентрації волокнистої суспензії для систем технологічного контролю параметрів целюлозних паперових матеріалів”
 • „Електронні процеси у великих електричних полях в політипах карбіду кремнію”
 • Дослідження якісних та спектральних характеристик динамічних систем
 • Статистичне оцінювання характеристик і побудова математичних моделей випадкових процесів та полів
 • Розвиток методів дослідження розв’язків диференціально-операторних рівнянь і рівнянь із частинними похідними параболічного типу
 • Хаос і солітони коливальних систем
 • Переробка небезпечних вуглецевмісних відходів з використанням плазмових технологій
 • Фізико-топологічне моделювання  процесів у вакуумних приладах з індукційним керуванням

 

Останнє оновлення на Середа, 17 червня 2020, 21:35