National Tetchnical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute International office Faculty of Physics and Mathematics

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Міжнародний офіс Фізико-математичного факультету

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF

Фізико-математичний факультет створено у 1996 році на базі кафедр фундаментальної підготовки за ініціативою ректора університету академіка Згуровського М.З. 

Фізико-математична підготовка, яка є основою формування наукових і інженерних знань, завжди була пріоритетною у Київському політехнічному інституті з першого дня його існування. В різні часи тут працювали та очолювали кафедри фундаментальної підготовки вчені із всесвітньо відомим ім'ям: М.П.Кравчук, І.В.Скрипник, А.А. Смирнов, В.Є.Лошкарьов, Я.Б.Вул, Г.Г. Де-Метц, О.Г. Гольдман, Ф.П.Яремчук, Ш.Г Горделадзе, В.А.Зморович, О.С.Смогоржевський, В.А.Линник, С.Д.Герцрикен,  академік А.М.Самойленко, лауреат Державної премії проф.В.В.Булдигін.


Базою факультета стали кафедри:

 • кафедра диференціальних рівнянь (в. о. зав. кафедри М. Є. Дудкін) (випускаюча);
 • кафедра теорії ймовірностей та математичного аналізу (завідувач проф. О. І.  Клесов) (випускаюча);
 • кафедра математичної фізики (завідувач проф. С.Д. Івасишен) (випускаюча);
 • кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (завідувач проф. В.В.Ванін);
 • кафедра загальної та теоретичної фізики (завідувач акад. В.М.Локтєв) (випускаюча);
 • кафедра загальної та експериментальної фізики (завідувач чл.-кор.АПНУ Ю.І.Горобець) (випускаюча);
 • кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла (завідувач проф. В. М.  Горшков) (випускаюча).


Першим деканом факультету був академік НАНУ Бар'яхтар В.Г., з 2007 року факультет очолює професор Ванін В.В.

На факультеті працюють всесвітньо відомі вчені:  академіки НАН України В.Г.Бар'яхтар, В.М.Локтєв,  член-кореспондент АПН Ю.І.Горобець,

Серед викладачів факультету: 35 професорів, докторів наук, 148 доцентів, кандидатів наук.

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:

 • розробка математичних методів дослідження стохастичних систем та крайових задач математичної фізики;
 • геометричне моделювання об'єктів, процесів та явищ;
 • нанотехнології;
 • фізика твердого тіла;
 • теорія хаоса, нелінійні явища;
 • диференціальні та інтегральні рівняння;
 • фізика магнітних явищ;
 • теоретична фізика.


Спеціальності, за якими факультет готує кадри:

 • Бакалавр: 6.04020100 Математика 6.04020300 Фізика та астрономія
 • Магістр: 8.04020101 Математика 
  Спеціалізація: Страхова та фiнансова математика
  Магістр: 8.04020301 Фізика та астрономія
  Спеціалізація: Комп’ютерне моделювання фізичних і біологічних процесів

Магістерські дослідження студентів виконуються по сучасним напрямкам розвитку математики та фізики:

 • теорії ймовірностей,
 • стохастичних процесів,
 • математичному прогнозуванню,
 • теорії диференціальних рівнянь,
 • явищ нелінійної динаміки та теорії хаоса,
 • математичного моделювання в економіці,
 • нанотехнології,
 • астрофізики,
 • теорії магнетизму,
 • фізики твердого тіла,
 • інформаційних технологій в фізиці,
 • фізики напівпровідників,
 • оптики,
 • експериментальної фізики,
 • геометричного моделювання об'єктів,
 • явищ та процесів,
 • геометричного забезпечення систем автоматизованого проектування та підготовки виробництва.
Останнє оновлення на Неділя, 12 лютого 2017, 14:22